Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Губиниської селищної ради

 
Національна гаряча лінія
Нормативні документи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист департаменту освіти і науки Дніпропетровської  обласної державної адміністрації  № 652/0/211-17 від 03.02.2017 "Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами" 

 

 


 

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо організації та проведення «години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах» від 04.0712 № 1/9-488

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.07.12 № 1/9-488

іністерство освіти і науки

Автономної Республіки Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської і Севастопольської міських

державних адміністрацій

 

Щодо організації та проведення

«години психолога» у загальноосвітніх

навчальних закладах

 

Уповноваженим Президента України з прав дитини у червні місяці цього року оприлюднено аналітичну довідку за результатами опитування дітей віком 10–17 років у межах проекту «Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років незалежності». Аналіз засвідчив, що кожна друга дитина зазначає порушення або недотримання тих чи інших прав, які мають бути гарантовані в сучасному суспільстві. Зокрема, 56% дітей вважають, що в нашій країні порушується право на захист від жорстокості, знущання, брутального поводження; 52% вважають, що існують випадки сексуальної експлуатації дітей; 47% вважають, що діти піддаються трудовій експлуатації; 48% вважають, що порушується право дітей висловлювати власну думку; 43% знають про випадки, коли діти, які вчинили злочин, піддавалися тортурам та приниженню.

 

Важливим питанням для дітей, які стали жертвами злочину, є отримання психологічної допомоги, але лише 19% постраждалих її отримали.

 

Міністерство вважає, що керівникам навчальних закладів необхідно переглянути систему роботи шкільних психологічних служб і рекомендує запровадити з вересня 2012 року проведення у навчальних закладах «години психолога». Таку годину необхідно передбачити у плані роботи навчального закладу в частині позакласної роботи 1 раз на місяць для кожної групи/класу.

 

При введенні «години психолога» необхідно враховувати норми гранично допустимого навантаження та умови роботи закладу відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.08-01, Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63, погоджена листом Міністерства освіти і науки України від 05.06.2001 №1/12-1459).

 

Крім того, вважаємо за доцільне забезпечити обов’язкове проведення психологами та соціальними педагогами особистісно орієнтованих факультативних курсів, що рекомендовані МОНмолодьспортом, в т.ч. закладами післядипломної педагогічної освіти.

 

Запровадження «години психолога» та проведення психологами факультативних курсів сприятиме у розв’язанні ряду соціально-педагогічних проблем в учнівському середовищі та забезпечить педагогічним навантаженням цю категорію педагогічних працівників, оскільки значна їх кількість працює, відповідно до штатного розкладу, на 0,5, 0,75 та 0,25 ставки.

 

Просимо довести зміст листа до відома керівників органів управління освітою та директорів навчальних закладів.

 

 

 

 

Заступник Міністра Б. М. Жебровський

 

 

 
 

 

Міністерство освіти і науки України

НАКАЗ

02.07. 2009 № 616

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

 

23.07.2009 за № 687/16703

 

Про внесення змін до Положення

 

про психологічну службу системи

 

освіти України

 

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про освіту” та з метою підвищення ефективності функціонування психологічної служби системи освіти України

н а к а з у ю:

 

1. Унести зміни до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03.05.99 № 127, зареєстрованого в Мін’юсті 30.12.99 за № 922/4215, виклавши його у новій редакції, що додається.

 

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій вжити організаційних заходів щодо підвищення ефективності функціонування усіх ланок психологічної служби згідно з новою редакцією Положення про психологічну службу системи освіти України.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

 

4. Наказ набирає чинності через 10 днів після його реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Міністр І.О. Вакарчук

 

Перший

заступник Міністра О.П. Гребельник

Заступник Міністра П.М. Куліков

Заступник Міністра П.Б. Полянський

 

Директор департаменту

 

вищої освіти Я.Я. Болюбаш

 

Директор департаменту

 

професійно-технічної освіти Т.М. Десятов

Директор департаменту загальної

 

середньої та дошкільної освіти О.В. Єресько

 

Директор адміністративно-

 

господарського департаменту В.А. Ханюк

 

Начальник юридичного відділу Т.К. Васечко

 

Начальник відділу позашкільної освіти

 

виховної роботи та захисту прав дитини А.Д. Середницька

 

 

 

Директор Українського НМЦ практичної

 

психології і соціальної роботи В.Г. Панок

 

Нормативи часу на основні види роботи

практичного психолога (соціального педагога)

№ з/п

Зміст роботи з учнями (дітьми), педагогічними працівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Одиниця виміру обсягу роботи

Норматив часу (год.)

 

Психодіагностична робота

 

 

1

Індивідуальна психодіагностика (обстеження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій)

Один учень,
особа

 

6,0

 

 

2

Групова психодіагностика, соціально психологічні дослідження (обстеження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій)

Один клас, група педагог батьків

 

16,5
 

 

Консультаційна робота

 

 

 

1
 

Індивідуальне консультування:

 

Одна бесіда
 

 

 

                                          дітей дошкільного віку

1,0

 

                                          Учнів початкових класів

1,0

 

                                          Учнів середніх класів

1,5

 

                                          Учнів старших класів

2,0

 

                                           Педпрацівників

1,5

 

                                          Батьків

2,0

 

 

2

Профконсультації з учнями (включаючи бесіди з батьками, педагогами) без проведення психодіагностичної роботи, у т.ч.:

 

Один учень

 

 

 

                                              Середніх класів

3,0

 

 

                                             Старших класів

5,0

 

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

 

1

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями

 

 

 

 

Індивідуальна

Один учень

30,0

 

 

групова

Один клас

40,0

 

2

Проведення ділових ігор, тренінгів для педагогічних працівників, батьків

Одна група

40,0

 

Психологічна просвіта

Виступи перед учнями, педпрацівниками, батьками, в установах та організаціях

Один виступ

Фактично час

 

Навчальна діяльність

Викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків

Одне заняття

1,0

 

Організаційно-методична робота

Складання плану роботи

План

 

 

На місяць

2,5

 

На рік

6,0

 

Складання звіту за виконану роботу:

Звіт

 

 

За чверть

4,0

 

За семестр

8,0

 

Підготовка до проведення тренінгів, ділових ігор з учнями, батьками, педагогами

Один захід

7,0

 

Підготовка до педагогічних консиліумів

5,0

 

Підготовка до виступів на батьківських зборах, нарадах, семінарах для педагогів

3,0

 

Робота в бібліотеці, самопідготовка

На місяць

8,0

 

Підготовка до проведення виховних годин з учнями, навчальних занять (факультативи, спецкурси)

Один захід

3,0

 

Консультації в РМЦ та НЦ

Один захід

5,0

 

Участь в навчально-методичних семінарах психологів

На місяць

8,0

 

Зв’язки з громадськістю.

Відвідування учнів вдома, бесіди з батьками

Один захід

2,0

 

Відвідування батьків за місцем роботи

3,0

 

Вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування

2,

 

               

 * Примітки:     Наводяться упорядковані  під  звітність практичного психолога (соціального педагога) нормативи,  розроблені Національним центром продуктивності  Міністерства  праці України та затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.95 р. N 339.       У звітах  на види робіт,  які не включені до даного переліку, але виконувалися практичними психологами (соціальними педагогами), проставляється   фактично   використаний   час,   якщо  ці  роботи відносяться до їх посадових обов'язків.

 
 

Програма з психології профільний рівень:

Психологія