Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Губиниської селищної ради

 
Національна гаряча лінія
Виховна робота

Лст МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 "Про створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти та попередження і протилдії булінгу (цькування)"

Наказ МОН від 19.12.2019 № 1646 "Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного вплаву в закладах освіти"

Лст МОН від 20.07.2020 № 1/9-385 "Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо  формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок"

 

Указ Президента України від 25.05.2020 № 195/2020 "Про національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі"

 

Лист МОН від 30.04.2020 "Щодо особливості організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти"

Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах" (перейти)

 

 

Рекомендації  районної наради заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів

           Інноваційний процес пов»язується в сучасних філософсько-соціологічних дослідженнях із механізмом переводу нововведень із сфери безпосереднього досвіду у сферу досвіду соціально-історичного. Такий перехід може здійснюватися в різноманітних формах, однією з яких можна вважати трансляцію нововведень у систему культурних норм та взірців, що будуть відтворюватися в процесі опанування  їх новими

поколіннями людей.

 Процес виховання  акумулює в умовах переходу від індустріального до інформаційного суспільства глобальні інновації –утвердження нових цінностей та формування на їх основі ціннісних орієнтацій молоді , які сприятимуть у ситуації загострення глобальних проблем сучасності інтеграції молодих громадян України до спільноти та відповідатимуть оновленій соціокультурній ситуації в Україні ХХІ ст..

          Завдання освіти полягає в тому, щоб допомогти особистості, яка вчиться, здійснити індивідуальну систему орієнтацій, здатну забезпечити саморегуляцію й мотивацію її поведінки й діяльності. Основне призначення педагога-виховувати і вчити-вимагає продуктивної взаємодії та діалогічного спілкування між всіма учасниками навчально-виховного процесу в інноваційній педагогічній системі.

 

Виходячи з аналізу сучасної виховної практики, творчого досвіду

рекомендуємо :

-вивчати і пропагувати досвід роботи з питань створення виховного середовища;

-спрямовувати виховну діяльність на розвиток інноваційної особистості;

-залучати учнів до творчої діяльності, з цією метою формувати духовні запити учнів, розкривати шляхи та форми задоволення матеріальних та духовних потреб

-забезпечувати інтелектуальний та емоційно-вольовий розвиток

-сприяти збереженню та зміцненню психічного та фізичного здоров»я

-зорієнтувати виховні системи навчальних закладів на визнання пріоритету особистісного розвитку кожного вихованця

-активізувати й поглиблювати пріоритети виховної діяльності спрямовані на формування особистості, здатної до застосування  найсучасніших науково-інформаційних технологій.

 

 


1
2